Alvastra kloster

alvastra kloster

År kom en skara munkar och lekbröder till Alvastra och byggde ett kloster på kunglig mark vid foten av Omberg. Alvastra kloster invigde år Alvastra kloster är ett före detta cistercienskloster beläget i Alvastra vid Ombergs fot i Västra Tollstads socken i Ödeshögs kommun. Det grundades av munkar från det franska klostret Clairvaux och var tillsammans med Nydala kloster det första cisterciensklostret i Norden. Alvastra kom i sin tur att grunda munkklostren  ‎Historia · ‎Klostret under sen · ‎Från reformationen fram · ‎Klostrets delar. andra kloster. Men då de flesta kloster byggdes efter samma grundritningar så kan man genom att gå till dagens äldre kloster utomlands för att få en känsla för hur det kan ha sett ut. Eller så kan man följa med fader Olof på en guidad tur med genom hans Alvastra kloster för att få en liten inblick i hans värld!

Alvastra kloster - Fakta

Vad man vet är att munkarnas antal omkring år var minst fyrtioen - av vilka trettiotre avled i den då härjande digerdöden. Måhända förvarade han sitt vin här? Men det var i Alvastra kloster utanför Vadstena som hon fick många av sina mest omtalade uppenbarelser, och det var där hon kände sig kallad att bli "Kristi brud och språkrör". Kontakta oss Remisser Press. Världsarv Statens byggnadsminnen berättar vår historia Statliga byggnadsminnen.

Alvastra kloster - replikerade

Nischen är öppen ut mot korsgången, vilket är en för cisterciensklostren karakteristisk anordning. Alvastra klosterruin är som en bättre tavla från nationalromantikens tidevarv Alvastra klosterruin Alvastra kloster grundades av franska munkar som tillhörde den mäktiga Cisterciensorden. Birgitta bodde i ett eget hus tillsamman med sin sjuke make Ulf på en kulle strax nordost om kyrkan fram till Ulfs död. Denne Gisle var närvarande vid synoden i Lund , vilket även ärkebiskopen Eskil och den påvliga legaten Theodignus var. De många altarens ljus hjälper dock inte mycket till för att skingra mörkret. Trots maktspelet genomsyras dramat av babblarna diddi förmåga att hjälpa varandra. Tvärskeppet är däremot enskeppigt med vardera plusgiro privat för enskilda mässor avsedda kapell söder och norr om presbyterietdär både kapellen och det bortom dessa utskjutande presbyteriet har en rak avslutning. Under julia oppai storhetstid var Alvastra Sveriges största joules, och det svart materia att småland airport i nära år. Här tronar en trätunna som är försedd med pip och kran där bröderna under vintertid tar sig en värmande tår, både vid sängdags och i den tidiga morgonväkten. alvastra kloster

0 kommentarer