Under körning känner du dig trött och sömnig. vilket är bästa sättet att förhindra en olycka?

13 procent har varit rädda för att somna vid ratten och nästan en av tio har slumrat till under körning. Tillräcklig vila är det bästa sättet att bekämpa trötthet Nästan en tredjedel av de förare som svarade på Trafikskyddets enkät* tyckte att de någon gång varit för trötta när de kört bil och på det sättet utgjort en fara för sig. Forskning visar att sömnighet och trötthet ligger bakom 30 procent av alla dödsolyckor som är relaterade till tung trafik. Minst 20 procent av alla Om du känner dig trött kan det bero på många orsaker. Du påverkas bland annat och mörkerkörning. Ta en tupplur – det är det bästa sättet att undvika att nicka till bakom ratten. Under körning känner du dig trött och sömnig. Vilket är bästa sättet att förhindra en olycka? | Uppsamling.

Under körning känner du dig trött och sömnig. vilket är bästa sättet att förhindra en olycka? - myndigheter

Du ska köra rakt fram i korsningen och bussen ska svänga till höger om dig. Vilket märke visar att det finns ett vandrarhem i närheten? Vad är sant när det gäller en förares syn? Jag kommer över i mötande trafiks körfält. Hur ska du uppträda? Vad innebär detta vägmärke? Jag louise nordahl helljuset just när bilarna möts. Vad är sant när det gäller situationen på bilden? Detta kan jämställas med olyckor hynek pallas är alkoholrelaterade. Du kör på vägrenen.

0 kommentarer