Subjektivt

subjektivt

Objektiva-subjektiva rummet. Jan Brick. Motsatsen objekt-subjekt har flera syftningar. Den jag går in på nu är den som syftar på objektiv-subjektiv verklighet. Vi skiljer t ex mellan vad som är objektivt respektive subjektivt sant, beroende på om sanningen eller påståendet kan verifieras av andra människor eller inte. Därvid. Subjektiva upplevelser får sin prägel av hur just den personen som gör något uppfattar någonting. Vad är gott respektive äckligt är upp till var och en att bedöma, vilken är ens favoritfärg och vilka kläder som är snygga utgör andra exempel på subjektiva uppfattningar. Allt detta präglas av en persons egna tankar, erfarenhet. Att tänka objektivt är att ställa sig utanför sig själv. Att tänka subjektivt är att stanna inom sig själv. Det är omöjligt att ställa sig utanför sig själv i någon egentlig mening, men likväl är detta vad vi (imaginärt) ständigt gör i vårt vardagliga liv. Kanske kan man säga att vi är bundna till en subjektiv tankevärld, men.

Subjektivt Video

LAU vs. SFU- Fattigdom i Danmark subjektivt

0 kommentarer